Gemalen en sluizen

Nationaal Park Nieuw Land laat je ook het verhaal zien van de eeuwenlange strijd tegen het water. Flevoland is onderdeel van het grootste waterbouwkundige project ter wereld, het Zuiderzee-project. Belangrijk daarin zijn de gemalen en sluizen waarvan de volgende terug te zien zijn in het park: