Volg onze vogels!

In 2021-2023 doen Jan van der Winden en Camilla Dreef, verbonden aan het Lowland Ecology Network, onderzoek naar enkele iconische vogels en hun leefgebied in Nationaal Park Nieuw Land. Door enkele lepelaars, kluten en visdieven te volgen met zenders wordt de connectiviteit tussen de verschillende gebieden van Nationaal Park Nieuw Land onderzocht. De vogelonderzoekers krijgen hulp van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen Marine Research en Deltares, die gegevens over het voedselaanbod en de omgeving verzamelen.De lepelaars en kluten kunnen 'live' worden gevolgd doordat hun zenders signalen naar het mobiele netwerk uitzenden. Wil je zien waar de vogels nu zijn? Scroll naar beneden en check de kaart!

Volg de vogels live!

Via onderstaande kaart volg ook jij "onze" vogels vogels tijdens het broedseizoen en daarna tijdens de trek. Check deze digitale kaart en volg hun route tot ver voorbij de Nederlandse grenzen! Scroll rechts naast de kaart naar beneden om te zien welke kleur welke volgel betreft. Of klik gewoon op een gekleurd rondje op de kaart. In- en uitzoomen doe je met de + en - linksboven de kaart.

Lees hier meer over het vogelonderzoek in Nationaal Park Nieuw Land

Nieuws over de vogels

Bontbekplevier met kleurringen al vroeg terug op Marker Wadden

Tijdens de maandelijkse watervogeltelling op Marker Wadden in februari zagen we een bontbekplevier met een kleurring. Door de unieke code op deze ring weten we dat dit vrouwtje in 2021 en 2022 op Marker Wadden broedde. Ze is nu al helemaal klaar voor aanstaand broedseizoen.

Bontbekplevieren broeden het liefst op kale grond en zijn daarmee echte pioniervogels. Naast dat ze in Nederland broeden trekken ze ook in grote aantallen door Nederland onderweg naar het noorden.

Het kleurringen van bontbekplevieren wordt gedaan in het kader van Wij & Wadvogels. Hiermee krijgen we inzicht in de verplaatsingen tussen nieuwe broedgebieden.

Meer informatie over Wij & Wadvogels:

Lepelaar André weer onderweg naar het noorden

We volgen lepelaar André sinds 2021 met een GPS-zender om het ruimtegebruik in Nationaal Park Nieuw Land in beeld te brengen. Dankzij de aanleg van nieuwe gebieden als Marker Wadden en het Trintelzand hebben lepelaars een groot areaal aan voedselgebied erbij gekregen.

Ook kunnen we zien waar de lepelaars na de broedtijd heen gaan. De meeste lepelaars overwinteren in West-Afrika, maar André bleef de hele winter in Spanje en Portugal. Op 2 maart besloot hij weer naar het noorden te vliegen. Na een korte stop in Noord-Spanje, verbleef hij even in Marais d’Orx in Frankrijk met zo’n 400 andere lepelaars. Dit fantastische vogelreservaat heeft de lepelaar als embleem gekozen. Veel van “onze” lepelaars gebruiken het reservaat als tussenstop. En ondertussen zit hij in de omgeving van de Loire. Wanneer zullen we hem weer in Nationaal Park Nieuw Land zien?

Kluut René wordt veel gezien in Frankrijk

Kluten overwinteren op veel plekken. Ze kunnen hier blijven. Ze kunnen ook naar Duitsland of Engeland gaan. Sommige steken zelfs de Sahara over en vliegen naar Guinee-Bissau. En andere blijven weer in Frankrijk.

Kluut René kreeg in 2022 een GPS-zender op Marker Wadden. Daarmee volgden we het ruimtegebruik in Nationaal Park Nieuw Land en of hij succesvol jongen grootbracht. Na het broedseizoen vloog hij naar Frankrijk. Afgelopen weken zit hij in het Natura 2000-gebied Pont-l’Abbé in Bretagne. Dit gebied herbergt 1% van de Franse klutenpopulatie en dat kan je dus als een zustergebied van Marker Wadden beschouwen. Lokale vogelaars, zoals Joëlle Quentel, zien kluut René geregeld. Nu maar kijken wat “onze” kluut nu gaat doen?

Andre, Roel, Barbara en David in Het Klokhuis

Onlangs besteedde Het Klokhuis aandacht aan 'onze' lepelaars Andre, Roel, Barbara en David! Vogelonderzoeker Camilla Dreef vertelt meer over waarom de lepelaars gezenderd zijn en welke informatie we daardoor verkrijgen.

Bekijk de aflevering van Klokhuis hier!

Het vogelonderzoek Nationaal Park Nieuw Land wordt uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Het is gestart in 2021 en loopt tot eind 2023 door. Natuurmonumenten leidt het onderzoek met financiering van het ministerie van LNV in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Waar kun je het beste vogels spotten - in Nationaal Park Nieuw Land?

Wat zoek je

46 resultaten