Erfgoed

Gemaal De Blocq van Kuffeler

Gemaal De Blocq van Kuffeler is het jongste gemaal van Flevoland, maar in haar soort één van de grootste ter wereld. Het heeft vier identieke elektromotoren, die gezamenlijk 3,2 miljoen liter water per minuut de polder uitpompen. Op 18 oktober 1967 stelde koningin Juliana het gemaal in werking, waarna het gemaal Zuidelijk Flevoland, in zeven maanden, op 29 mei 1968 drooglegde.

Het gemaal is vernoemd naar dr. ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler (1878-1963), die belangrijk werk verrichte voor de Zuiderzeewerken. Hij was vice-voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Één van de grootste gemalen te wereld
De Blocq van Kuffeler is één van de grootste gema…

Gemaal De Blocq van Kuffeler is het jongste gemaal van Flevoland, maar in haar soort één van de grootste ter wereld. Het heeft vier identieke elektromotoren, die gezamenlijk 3,2 miljoen liter water per minuut de polder uitpompen. Op 18 oktober 1967 stelde koningin Juliana het gemaal in werking, waarna het gemaal Zuidelijk Flevoland, in zeven maanden, op 29 mei 1968 drooglegde.

Het gemaal is vernoemd naar dr. ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler (1878-1963), die belangrijk werk verrichte voor de Zuiderzeewerken. Hij was vice-voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Één van de grootste gemalen te wereld
De Blocq van Kuffeler is één van de grootste gemalen ter wereld, gemeten naar opvoerhoogte en capaciteit. Het gemaal is voorzien van drie noodgeneratoren: één van 80 KVA voor de noodstroom installatie van het gemaal. En twee van 1540 KVA om twee pompen van de installatie van stroom te voorzien als de stroom uitvalt.

Gedicht
In 2008 werd gemaal De Blocq van Kuffeler verbouwd. De vier dieselmotoren werden vervangen door energiezuinige en onderhoudsvriendelijker elektromotoren en het gemaal werd volledig geautomatiseerd. Na twee jaar verbouwen heropende burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere en dijkgraaf Henk Tiesinga van Waterschap Zuiderzeeland op 28 mei 2010 het gemaal door het onthullen van vier dichtregels op de gevel.

"De hoge vaart verstrengeld
Met de lage vaart warrelt
In een woeste watertango
Omhoog naar het markermeer"

Niet bezoeken
Je kunt niet binnen kijken in het gemaal maar van buitenaf zie je hoe indrukwekkend het gemaal is. Het gemaal is gelegen bij bezoekerscentrum De Trekvogel van waaruit je prachtige wandelingen kunt maken in de Lepelaarplassen. 

Locatie