Partners

Vier natuurgebieden, één Nationaal Park

Nationaal Park Nieuw Land is een park in ontwikkeling en heeft pas sinds 2018 de status van Nationaal Park gekregen. Het is een initiatief van de provincie Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Flevo-Landschap, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland.

8 samenwerkingspartners - binnen Flevoland

Werkplan

Het NP Nieuw Land-werkplan 2021 is een nieuwe stap in de realisatie van de gezamenlijke ambitie uit de ontwikkelingsvisie. Het beschrijft de activiteiten van de partners in het samenwerkingsverband van NP Nieuw Land in 2021 en bouwt voort op het eerste werkplan uit 2020. De stuurgroep heeft in het werkplan in de vorig jaar afgesloten intentieovereenkomst afgesproken in 2021 te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De onderwerpen organisatie, governance en financiën vormen onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

De vervolgstap is het opstellen van een concept samenwerkingsovereenkomst.