Het park

Nationaal Park Nieuw Land is een nationaal park van wereldklasse.
Je bevindt je hier letterlijk op de zeebodem van de voormalige Zuiderzee.
Het gebied zou nooit bestaan hebben zonder het grootste inpolderingstraject ter wereld: Flevoland.

Heckrund met mos op de hoorns in de Oostvaardersplassen.

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit

Oostvaardersplassen

De Lepelaarplassen zijn een natuurgebied van ongeveer 500 hectare gelegen aan het Markermeer bij Almere in de Nederlandse provincie Flevoland.

Lepelaarplassen

Kite- en windsurfers kunnen vanaf 2018 terecht op hun eigen strand bij Lelystad

Markermeer

Marker Wadden

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen bewijzen dat de mooiste natuur spontaan kan ontstaan op onverwachte plekken. Oorspronkelijk op de tekentafel bedoeld als industriegebied, maar nu een plek waar tienduizenden vogels bijtanken of een broeplek vinden. Je staat hier oog in oog met wilde runderen, paarden en edelherten die de vlaktes in de Oostvaardersplassen doorkruisen. Ontdek het contrast tussen de ruige natuur, de gemaakte polder en de wildernis in een stedelijke omgeving.

Meer over de Oostvaardersplassen

Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen vormen een ware oase voor moeras- en watervogels. Het hele jaar door strijken hier bijzondere vogelsoorten neer. De greppels, slootjes en poelen vormen een geliefd jaaggebied voor grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar en roerdomp. In de plassen, rietvelden en natte graslanden zijn al meer dan tweehonderd soorten vogels waargenomen! Trek dus je laarzen of wandelschoenen aan, pak je verrekijker en kom op ontdekkingstocht in de Lepelaarplassen!

Meer over de Lepelaarplassen

Markermeer

Het Markermeer ligt tussen de nieuwe kust van Flevoland en het oude land van Noord Holland. Het gebied is genoemd naar het voormalige eiland Marken, ooit aangelegd als onderdeel van de Zuiderzeewerken. Daar waar oorspronkelijk de inpoldering van de Markerwaard bedoeld was, is nu open water ontstaan.

Meer over het Markermeer

Marker Wadden

In het Markermeer worden de komende jaren de Marker Wadden gerealiseerd.
Met zand, klei en slib uit de bodem van het Markermeer worden gunstige leefomstandigheden gecreëerd voor planten, vogels en vissen. Zo ontstaat er een robuust nieuw natuurgebied met helder water. Ook de mens kan gaan genieten van dit bijzondere gebied. Met een natuurhaven, wandelroutes, vogelijkhutten en een strand wordt het een heerlijke plek om uit te waaien, te wandelen en om vogels te spotten.

Meer over de Marker Wadden

Geschiedenis Flevoland

Flevoland heeft een rijke geschiedenis, ze is het product van het grootste inpolderingsproject aller tijden; het Zuiderzeeproject!. Waar eerst alleen maar water was, is nu een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied met een groeiend aantal inwoners. 

Meer over de geschiedenis van Flevoland