Status: Nationaal Park

Nationaal Park Nieuw Land is een park in ontwikkeling en heeft pas sinds 2018 de status van Nationaal Park gekregen. Het is een initiatief van de provincie Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Flevo-Landschap, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland.

Ambitie

Nieuwe kansen

De bundeling van de vier natuurgebieden in één Nationaal Park biedt nieuwe kansen voor het versterken van de ecologische en toeristische betekenis van Nieuw Land. Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland: “Nieuw Land trekt nu al 900.000 bezoekers per jaar. De komende jaren willen we de natuur verder versterken en het gebied beter beleefbaar maken voor bezoekers, zodat de kwaliteiten van het gebied nog beter tot hun recht komen.” Meer informatie is te vinden in de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land.

Lees de Ontwikkelingsvisie
Oostvaardersplassen met paarden en vogels in de vroege ochtendzon.

Toegankelijk en avontuurlijk

Twee miljoen bezoekers

Nieuw Land wordt een avontuurlijke vrijetijdsbesteding voor twee miljoen bezoekers per jaar. Er worden aantrekkelijke uitkijkplaatsen, fietsroutes en bezoekerscentra gerealiseerd. Het landschap wordt afwisselender met behoud van de weidsheid van het gebied.

Meer info in de Ontwikkelvisie

Robuuste natuur

Evenwichtig ecosysteem

De ontwikkelingen in Nationaal Park Nieuw Land dragen bij aan het creëren van een evenwichtig ecosysteem. De Oostvaardersplassen worden beter verbonden met de Lepelaarplassen en het Markermeer. Er komen meer eilanden, ondieptes, slenken en natte graslanden. Hierdoor wordt het voor de vogels makkelijker om in het ene gebied te foerageren en in het andere te rusten of te broeden.

Meer info in de Ontwikkelvisie
Uitkijkpunt Krakeend in de Oostvaardersplassen

8 samenwerkingspartners

Ontwikkelingen - Videoreeks

Herkenbaarheid van het gebied

Videoreeks van Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. In item 1 staat gedeputeerde Michiel Rijsberman stil bij de verbetering van de herkenbaarheid van het gebied. Nieuwe borden langs de randen van het nationaal park dragen bij aan de zichtbaarheid voor passanten.

Met het project Oostvaardersoevers willen zeven regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen.
Videoreeks Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. Deel 1: Michiel Rijsberman

Ontwikkelingen - Videoreeks

Ontwikkelingen op Marker Wadden

Videoreeks van Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. In item 2 vertelt projectdirecteur Marker Wadden, Roel Posthoorn, over de ontwikkelingen op Marker Wadden, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Op de nieuwe eilanden van Marker Wadden vindt de natuur z’n weg en leven er alweer vele soorten vogels. Voor bezoekers nu al te ervaren en bewonderen.

Videoreeks Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. Deel 2: Roel Posthoorn

Ontwikkelingen - Videoreeks

Oostvaardersplassen gebied

Videoreeks van Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. In item 3 vertelt hoofd Staatsbosbeheer Flevoland, Wout Neutel over de ontwikkelingen van het Oostvaardersplassen gebied, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Videoreeks Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park in ontwikkeling. Deel 3: Wout Neutel