Het ontstaan

Het Zuiderzeeproject

Flevoland heeft een rijke geschiedenis, ze is het product van het grootste inpolderingsproject aller tijden; het Zuiderzeeproject! 

Ingenieur Cornelis Lely

Het grootste inpolderingsproject

De Zuiderzee vormde een grote bedreiging voor de omliggende gebieden. Stormvloeden zorgden steeds vaker voor gevaarlijke situaties, waarbij duizenden mensen omkwamen. Reden genoeg om de Zuiderzee in te polderen. Ingenieur Cornelis Lely maakte zich in 1891 onsterfelijk met zijn plannen voor inpoldering van de toenmalige Zuiderzee; het grootste inpolderingsproject aller tijden, het Zuiderzeeproject! In het Staatsblad van 14 juni 1918 wordt de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Zuiderzeewet) afgekondigd. Het startschot om aan de Zuiderzeewerken te beginnen.

Oude foto van inpoldering Flevoland met machines Oude foto van polderwerkers tijdens de inpoldering van Flevoland.

Het Zuiderzeeproject is het grootste inpolderingsproject aller tijden

Ontstaan van het IJsselmeer

Een (on)mogelijke klus

Een begin van de inpoldering van Flevoland werd gemaakt in 1924, met de sluiting van de 2,5 kilometer lange Amsteldiepdijk tussen het vaste land van Noord-Holland en het eiland Wieringen. Daarna was de Afsluitdijk aan de beurt, een dijk tussen Wieringen en het vaste land van Friesland. Het leek een onmogelijke klus, een dijk midden in de zee aanleggen. Maar in 1932 was de klus geklaard en zo ontstond het IJsselmeer.

Oude foto van inpoldering Flevoland met polderwerkers. Oude foto inpoldering Flevoland Werkende mannen.

Op 3 oktober 1939 was Urk eiland af.

Het eiland Urk

Eiland af

De Noordoostpolder zou de eerste echte IJsselmeerpolder worden. Op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer van Urk en Krijger van Lemsterland elkaar een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk. Urk was eiland af. De Noordoostpolder viel officieel droog op 9 september 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog.

Oude foto Eiland Urk voor de Inpoldering Urk met de vuurtoren

De Noordoostpolder viel officieel droog op 9 september 1942.

Nieuwe provincie

Oostelijk Flevoland

Na de Noordoostpolder begonnen de arbeiders met de aanleg van Oostelijk Flevoland. Deze polder moest de bevolking van de overvolle Randstad opvangen. Dat was hard nodig. De verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam zulke vormen aan dat er nieuw land nodig was voor woningbouw en recreatie. Na de voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde al snel de zuidelijke polder (1968). Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland.

Een oude foto van de inpoldering Flevoland. Oude foto inpoldering Flevoland bordje Lelystad

Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland.