Geschiedenis Flevoland

Flevoland heeft een rijke geschiedenis, ze is het product van het grootste inpolderingsproject aller tijden; het Zuiderzeeproject! Waar eerst alleen maar water was, is nu een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied met een groeiend aantal inwoners.

De Zuiderzee vormde een grote bedreiging voor de omliggende gebieden. Stormvloeden zorgden steeds vaker voor gevaarlijke situaties, waarbij duizenden mensen omkwamen. Reden genoeg om de Zuiderzee in te polderen. Ingenieur Cornelis Lely maakte zich in 1891 onsterfelijk met zijn plannen voor inpoldering van de toenmalige Zuiderzee; het grootste inpolderingsproject aller tijden, het Zuiderzeeproject! In het Staatsblad van 14 juni 1918 wordt de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Zuiderzeewet) afgekondigd. Het startschot om aan de Zuiderzeewerken te beginnen.

Het Zuiderzeeproject is het grootste inpolderingsproject aller tijden

Een begin van de inpoldering van Flevoland werd gemaakt in 1924, met de sluiting van de 2,5 kilometer lange Amsteldiepdijk tussen het vaste land van Noord-Holland en het eiland Wieringen. Daarna was de Afsluitdijk aan de beurt, een dijk tussen Wieringen en het vaste land van Friesland. Het leek een onmogelijke klus, een dijk midden in de zee aanleggen. Maar in 1932 was de klus geklaard en zo ontstond het IJsselmeer.

Op 3 oktober 1939 was Urk eiland af.

De Noordoostpolder zou de eerste echte IJsselmeerpolder worden. Op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer van Urk en Krijger van Lemsterland elkaar een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk. Urk was eiland af. De Noordoostpolder viel officieel droog op 9 september 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog.

De Noordoostpolder viel officieel droog op 9 september 1942.

Na de Noordoostpolder begonnen de arbeiders met de aanleg van Oostelijk Flevoland. Deze polder moest de bevolking van de overvolle Randstad opvangen. Dat was hard nodig. De verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam zulke vormen aan dat er nieuw land nodig was voor woningbouw en recreatie. Na de voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde al snel de zuidelijke polder (1968). Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland.

Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland.

100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 was het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen, de Afsluitdijk en de vorming van nieuw land door de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden. De 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet was daarom zeker het vieren waard!

Meer info

In 2018 vierden we dat het 100 jaar geleden was dat de Zuiderzeewet is vastgesteld.