Attractie

Nieuw Land Experience Bus- en Vaartochten

De Marker Wadden zijn natuureilanden door de mens aangelegd in het Markermeer. Dit nieuwste stukje Nederland draagt bij aan het natuurherstel. Vaar mee met het historisch veerschip
MS Waddenzee en laat je verwonderen over één van de grootste natuurprojecten van West-Europa. Of ga mee op expeditie met ms Nieuw Land door de Oostvaardersplassen. Waar ooit een industriegebied op de tekentafel was bedacht, is een afwisselend moerasgebied ontstaan van internationale betekenis voor broed- en trekvogels. Tijdens de vaartocht zie je verschillende hotspots van Flevoland: Het VOC schip de Batavia, Houtribsluizen, de Hurkende Man, Poldervaart en schutten met 6 meter verval door de Noorder- en Zuidersluis. De vaartochten zijn in
combinatie met de Nieuw Land Vr bus te boeken.

Locatie