Erfgoed

Gemaal Wortman

In november 1956 werd gemaal Wortman in werking gezet om de oostelijke Flevopolder leeg te pompen. Dit lukte, samen met de gemalen Lovink (Harderwijk) en Colijn (Ketelhaven), binnen negen maanden.

Gemaal Wortman is vernoemd naar dr. ir. H. Wortman (1859-1939), die voor de Zuiderzeewerken belangrijk werk verichtte. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Begrotingscommissie (1913), was directeur-generaal der Zuiderzeewerken (1919-1929) en later lid en voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Beelhouwwerk in het gemaal
In de zuid-westgevel van het gemaal is een beeldhouwwerk geplaatst van prof. Paul Grégoire uit Amsterdam. Het hoofdmotief van de voorstelling is een beeldengroep: links een vrouwenfiguur (de zee), die een kind (het jonge land) afstaat aan een sterke mannenfiguur, die het afgestane land zal bewerken en bewonen. Het geheel is geflankeerd door symbolen als vissen, zeeaster, schelp en bever.

Wandschildering
Op de bin…

In november 1956 werd gemaal Wortman in werking gezet om de oostelijke Flevopolder leeg te pompen. Dit lukte, samen met de gemalen Lovink (Harderwijk) en Colijn (Ketelhaven), binnen negen maanden.

Gemaal Wortman is vernoemd naar dr. ir. H. Wortman (1859-1939), die voor de Zuiderzeewerken belangrijk werk verichtte. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Begrotingscommissie (1913), was directeur-generaal der Zuiderzeewerken (1919-1929) en later lid en voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Beelhouwwerk in het gemaal
In de zuid-westgevel van het gemaal is een beeldhouwwerk geplaatst van prof. Paul Grégoire uit Amsterdam. Het hoofdmotief van de voorstelling is een beeldengroep: links een vrouwenfiguur (de zee), die een kind (het jonge land) afstaat aan een sterke mannenfiguur, die het afgestane land zal bewerken en bewonen. Het geheel is geflankeerd door symbolen als vissen, zeeaster, schelp en bever.

Wandschildering
Op de binnenwand van de gevel staat een wandschildering, ontworpen en uitgevoerd door Hans van Norden uit Amsterdam. De schildering beeldt links de zee uit en rechts het nieuwe land, waar de vlag is uitgestoken.

"Het snelverkeer raast voorbij
De voetgangers steken over
Het water stroomt onderdoor
De pomp regelt de stromen"

Locatie