Natuurgebied

Eemmeer

Het Eemmeer is in 1967 ontstaan, tijdens de inpoldering van Zuid-Flevoland. Het meer is 1340 hectare groot en ligt tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland in. Het meer loopt van de Stichtse Brug (A27, grenzend aan het Gooimeer) tot aan de bocht bij Spakenburg, waarna het verder gaat als Nijkerkernauw. De Eem mondt uit in het Eemmeer en er ligt één eiland in: de Dode Hond.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Het Eemmeer is een Staatsnatuurmonument en aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de EU-Vogelrichtlijn. Ten zuidwesten van het water ligt een binnendijks natuurgebied dat in beheer is bij Natuurmonumenten. Ook maakt het Eemmeer deel uit van de recreatieve Randmerenroute.

Locatie