Nieuw zeearendnest in het Hollandse Hout

Voor het eerst in de geschiedenis van de Oostvaardersplassen heeft een zeearendpaar het bosgebied van de Hollandse Hout uitgekozen om hun nest te bouwen. Staatsbosbeheer heeft het omringende bosgebied tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Hen wordt gevraagd om een andere route te zoeken voor hun wandeling.

Nieuwe Locatie
Sinds 2006 broedt de zeearend jaarlijks in de Oostvaardersplassen. Tot nog toe was dit altijd op een voor publiek ontoegankelijke plek midden in het moeras. Nu heeft een paar dus voor het eerst voor een plek in het naastgelegen bosgebied de Hollandse Hout gekozen en voert dagelijks takken aan om het nest op te bouwen. De nestlocatie ligt op ongeveer 150 meter van een doorgaand beheerpad dat ook door wandelaars wordt gebruikt. Hoewel het geen druk belopen route is, hebben we er toch voor gekozen om het pad af te sluiten. Dit om mogelijke verstoring door fotografen en andere bezoekers te voorkomen.

Gun de zeearenden hun privacy
Boswachter Tjibbe Hunink: “De gedrevenheid van sommige mensen om een mooie foto te maken is soms groter dan hun verantwoordelijkheidsgevoel. De ervaring leert dat men steeds dichter bij het nest wil komen om die ene unieke foto te nemen. Het risico op verstoring neemt men dan voor lief. Het zou zonde zijn als door drukte in de buurt van het nest de vogels niet de rust hebben om te broeden. Uit voorzorg hebben we dus hekken geplaatst en vragen we bezoekers om een blokje om te lopen.”

36 broedparen in Nederland
Afgelopen jaar werd er een nieuw record gevestigd met betrekking tot het aantal broedparen in Nederland. De zeearendwerkgroep maakt melding van 36 broedende zeearenden. Voor meer informatie over achtergronden en onderzoek is een bezoekje aan hun website zeker de moeite waard.

Bron: Boswachtersblog Staatsbosbeheer (20-2-2024)