Postzegels met flora en fauna Marker Wadden

Op 2 januari 2023 heeft Post NL een unieke serie postzegels met daarop de flora en fauna van Marker Wadden gepresenteerd!

De oplage van deze bijzondere serie 'Beleef de Natuur', die in samenwerking met Natuurmonumenten tot stand is gekomen, is 285.000 vellen. Op de postzegels prijken foto's van de knobbelzwaan, de grote lisdodde, de lepelaar, helmgras, de kleine plevier, een baardman, een visdiefje, spiering, de sprinkhaanzanger en de duindoorn.

De postzegels zijn te bestellen via de website van Post NL.