Determinatiecafé Lelystad

DETERMINATIECAFÉ LELYSTAD

Sinds 2019 wordt er insectenonderzoek gedaan op de Marker Wadden met behulp van malaisevallen; een soort tentjes. Naast het meten van de biomassa aan insecten, wordt gekeken naar welke soorten zich op het nieuwe eiland vestigen. Vanaf dit jaar worden de determinatiecafé’s georganiseerd in het veldstation van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg nabij het Buitencentrum. De determinatiecafé’s worden georganiseerd door de KNNV-werkgroep Natuurcafé Lelystad.

Determineren van insecten
Insecten zijn een goede graadmeter voor de stand van de natuur. Er zijn heel veel soorten, waaronder ook echte specialisten. Deze specialisten zijn heel kwetsbaar voor veranderingen in hun omgeving. Met malaisevallen wordt een monster genomen van de op die locatie voorkomende vliegende insecten. Op die manier kan je zien of zich nieuwe soorten vestigen of dat soorten juist verdwijnen. Tijdens de determinatiecafé’s worden in eerste instantie de insecten uitgesplitst in familiegroepen door vrijwilligers. Daarna worden de soorten verder op naam gebracht. Voor veel soorten betekent dat, dat ze opgestuurd worden naar een soortenspecialist.

Determinatiecafé open voor publiek
De bedoeling van een determinatiecafé is het gezamenlijk uitsplitsen van de vangsten en ook van elkaar te leren. Normaal komen we op vrijdagavond bij elkaar. Vanwege het 2021-soortenjaar van Nationaalpark Nieuwland hebben we nu ook 3 bijeenkomsten op zaterdagmiddag. U kunt op deze middagen binnenlopen op te kijken hoe het in zijn werk gaat en wellicht heeft u interesse om mee te gaan doen. U bent dan welkom tussen 14:00u en 15:30u in het Veldstation bij de Oostvaardersplassen aan de Kitsweg.

Data komende publieksinloop determinatiecafé’s:

Zaterdag  14 augustus 2021, 14:00-15:30u
Zaterdag  25 september 2021, 14:00-15:30u

Kijk voor meer informatie over Natuurcafé Lelystad op: www.natuurcafelelystad.nl.