Het Flevo-landschap gaat de twee vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere herstellen. De werkzaamheden starten begin augustus en duren naar verwachting tot begin november.  

De vogeleilanden in de Grote plas in de Lepelaarplassen, dit jaar vijftig jaar natuurgebied, waren ooit veel groter. ‘Door jarenlange afkalving resten slechts schamele overblijfselen’, vertelt directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap. ‘De eilanden in dit moerasgebied zijn echter heel belangrijk als rust- en broedgebied voor vogels. Ze zijn hier veilig voor roofdieren zoals vossen. We zijn daarom blij dat we deze herstelmaatregelen nu uit kunnen gaan voeren.’ De eilanden worden samen zo’n 1950 vierkante meter groot, ruim tien keer groter dan wat er nu rest.  

Innovatief bouwen met natuurlijke materialen 
Voor duurzaam herstel van de eilanden bouwen specialisten aan de huidige eilandenrestanten constructies vast van natuurlijke materialen als wilgentenen, sisaldoek en touw. Deze werkwijze is in de basis heel oud en gebaseerd op wiepen zinkstukken. Maar de toepassing is innovatief; het is ‘building with nature’ waar deze tijd om vraagt.  

Huisman: “Het is uniek wat gezamenlijk is uitgewerkt en nu gaat worden toegepast. De benodigde grond halen ze gewoon uit de plas, waarmee ze die feitelijk hergebruiken.” Bij dit opdiepen ontstaan belangrijke visputten. Langs de randen van de eilanden realiseren ze luwtes waar waterplanten kunnen groeien en vissen een schuilplekje kunnen vinden.  

Versterking natuurkwaliteit 
Naast een flinke vergroting van de eilanden zorgen de maatregelen voor duurzame bescherming tegen erosie. Verder verbetert hierdoor de waterkwaliteit, waardoor er ook meer voedsel voor vogels en vissen beschikbaar kan komen. Huisman: ‘Daarmee versterken we de natuurkwaliteit van Natura 2000-gebied, tevens één van de vier kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land.’  

Vogelkijkhut Lepelaar 
De eilanden liggen in het zicht van de vogelkijkhut Lepelaar, dat te bereiken is vanaf het Trekvogelpad. De werkzaamheden zullen dus ook van hieruit zichtbaar zijn.  

Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, is voor de uitvoering de periode augustus-november gekozen. Dan is het broedseizoen voorbij en is het werk gedaan voordat de eerste wintergasten weer arriveren. De aannemer werkt nagenoeg emissieloos.  

Schelpen, riet en wilgen 
Het eiland dat het dichtst bij de vogelkijkhut ligt, krijgt na de vergroting een schelpenlaag. Hier zijn vogels als kluut, bontbekplevier en visdief te verwachten als broedvogel. Het eiland daarachter is daarna aan de beurt. Na het herstel volgt hier nog de aanplant van wilgen, riet en andere waterplanten. Volgend voorjaar is dit dan helemaal klaar voor de ontvangst van bijvoorbeeld lepelaar, roerdomp, kiekendieven en kleine rietvogels mogelijk te maken.  

Partners 
Het Flevo-landschap realiseert dit project in samenwerking met advies- en ingenieursbureau TAUW en aannemer Van Aalsburg B.V.  

Jeroen Gmelig Meyling, senior projectleider bij TAUW: “Samen met Het Flevo-landschap en Van Aalsburg hebben we dit unieke project intensief voorbereid. Dat moest ook wel, want we werken aan een bijzondere oplossing voor een bijzondere locatie. Deze goede samenwerking gaan we nu doorzetten in de uitvoeringsfase bij het realiseren van de twee natuureilanden. We kunnen niet wachten om buiten aan de slag te gaan.” 

Dick van Aalsburg: “De materialen waar we mee werken zijn bijna helemaal (90%) inlands. Het is vooral de oer-Hollandse wilg. Zo beschermen we eigenlijk natuur met natuur. Het is heel ambachtelijk werk, uitgevoerd door specialisten en met uniek materieel, en duurzaam.”  

Bijdragen 
Het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland; en door giften en de Coalitie Blauwe Hart.