01 NOVEMBER 2021 | NATUURMONUMENTEN

Het project Marker Wadden heeft de prestigieuze prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs gewonnen. De prijs werd bekendgemaakt tijdens de Waterbouwdag op 28 oktober 2021.

Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief waterbouwkundig werk dat ontworpen of gerealiseerd is door een Nederlandse aannemer. 

Herstel van de biodiversiteit

Volgens de jury markeert de aanleg van Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project richt zich sterk op ecologische ontwikkeling en herstel van biodiversiteit en levert een positieve bijdrage aan een veel groter gebied – het Markermeer. Een uniek landschap is gerealiseerd en nieuwe kennis is opgedaan met het bouwen met slib. Het project is tot stand gekomen in een onderscheidende samenwerkings- en financieringsvorm tussen een NGO (Natuurmonumenten), Rijkswaterstaat en de bouwers. Zij zetten de waterbouwkundige kennis in Nederland in voor het bereiken van natuurdoelstellingen.

De afname van de biodiversiteit een vraagstuk dat ons allemaal raakt, zo benadrukte de jury. Dit project laat zien dat deze en toekomstige generaties waterbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen in het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling.

Daarmee draagt het project bij aan de toekomstige ontwikkeling van de waterbouwkunde, nationaal maar zeker ook internationaal. De jury kwalificeerde dit als een vernieuwend en iconisch project en daarmee volledig 'in de geest van Jan Agema'. Dit project verdient hiermee de prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs van het jaar 2021.

Over prof dr. ir. J.F. Agemaprijs

Ter ere van zijn bijdrage aan de Nederlandse waterbouwkunde is de prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs in het leven geroepen. De prijs wordt iedere vijf jaar uitgereikt aan gebouwde waterbouwkundige werken die voor een aanzienlijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper en/of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De aangemelde werken zijn door een jury beoordeeld op de het innovatieve karakter van het ontwerp, en de mate van integratie van ontwerp en samenwerking. Ook het integrale karakter, dat wil zeggen de wijze waarop (sociale) duurzaamheid & circulariteit, landschap, natuur, cultuur, omgeving en economie (social return) in ontwerp en uitvoering zijn gecombineerd om tot een optimale oplossing te komen, speelde een belangrijke rol bij de beoordeling.

Eerdere winnaars van de prof. dr. ir. J.F. Agema Prijs waren de Tweede Maasvlakte (2015), de met hoge precisie afgezonken tunnel voor de Busan-Geoje oeververbinding in Zuid-Korea (2010), de vernieuwende balgstuwkering Ramspol (2005) en de enorme rivierwerken voor de Jamunabrug in Bangladesh (2000).

 

Bron: Natuurmonumenten