Het herstel van de twee vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere loopt op schema. Dat meldt Het Flevo-landschap. In de Grote Plas keren de eilanden terug, zodat vogels weer in het gebied gaan broeden. Ook verbetert met de ingreep de waterkwaliteit, en ontstaan betere omstandigheden voor het onderwaterleven.

Vanuit de vogelkijkhut Lepelaar zijn de vorderingen goed te zien. Twee kranen vullen de wilgenconstructies met grond uit de plas. Op het voorste, kleine eiland komt nog een schelpenlaag, op het achterste, nieuwe grote eiland krijgt rietaanplant. Dit gaat van elders uit de Lepelaarplassen komen; een riettransplantatie dus.

Eind oktober/begin november worden de werkzaamheden afgerond.

 

Ga je in de herfstvakantie bij de Lepelaarplassen vogels kijken vanuit de vogelkijkhut Lepelaar? Dan kun je nog net een staartje meepikken van het opbouwen van de vogeleilanden in de Grote plas.

Van wilgentenen zijn op de plas twee eilanden gevlochten. De open ruimtes zijn gevuld met slib uit de plas. We maken de eilanden geschikt voor broedende en rustende vogels. Het voorste, kleinste eiland krijgt een schelpenlaag, voor soorten als visdief en kluut. Het nieuwe achterste eiland gaat zich ontwikkelen tot riet-wilgeneiland. Misschien keert hier de lepelaar wel weer terug.

De Lepelaarplassen zijn vijftig jaar natuurgebied. De vogeleilanden waren in de afgelopen decennia flink afgekalfd door de golfslag. Belangrijk van het duurzaam herstel van de eilanden is ook dat de waterkwaliteit in de plas verbetert. Op naar nog meer mooie vogelmomenten!

Het project is mede mogelijk dankzij giften, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie is te lezen op de website van Het Flevo-landschap