Lepelaarplassen

het gehele jaar door valt hier wat te beleven

Natte graslanden in de polder

De Lepelaarplassen is een prachtig voorbeeld van pioniernatuur in de grootste polder ter wereld. Tussen land en water creëerde de mens hier een voedselrijk moerasgebied onder zeeniveau. Het gebied is in 1968 ontstaan bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland en in 1971 aangewezen als natuurreservaat.

Vogelrijk weidegebied

Grote aantallen vogels komen naar de plassen, rietvelden en natte graslanden van de Lepelaarplassen om nesten te bouwen en hun kuikens groot te brengen. In greppels, slootjes en poelen zitten stekelbaarsjes, kikkers en grote waterinsecten: het is een geliefd jaaggebied voor de grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar en roerdomp. Omgeknaagde bomen verraden de aanwezigheid van bevers. In de avondschemering gaat de vos op jacht en verschijnt een ree uit het struikgewas. Geen dag is hetzelfde! 

Vogels spotten

Trek je laarzen aan en ga op pad!

Vijf tips om de Lepelaarsplassen te ontdekken:

 

 

 

Pak je verrekijker!

Langs het fietspad rond de Lepelaarplassen staan verschillende observatiehutten. Vanaf het fietspad langs de Hoge Vaart loopt een wandelpad naar observatiehut de Leplaar. Deze hut biedt een prachtig uitzicht op de Grote Plas, het omringende wilgenbos en de aalscholverkolonie. Ter hoogte van de Natte Graslanden staan twee observatiehtten, van waaruit je een goed zicht hebt op dit vogelrijke weidegebied.