Ontwikkelingslocatie

Ontwikkeling: Trintelzand

In het Markermeer komt een nieuw natuurgebied: Trintelzand. Het gebied krijgt een omvang van 270 ha. Met Trintelzand wordt variatie aangebracht in het onderwaterlandschap. Hierdoor komen er straks meer verschillende plant- en diersoorten voor in het Markermeer en verbetert de waterkwaliteit.

Meer info : Rijkswaterstaat.nl

Locatie