Ontwikkelingslocatie

Ontwikkeling: Aanleg slenk in Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

Meer info: Staatsbosbeheer.nl

Locatie

Contact

Adres:
Lelystad
Plan je route