Ontwikkelingslocatie

Ontwikkeling: 1e fase Markerwadden

De eerste fase van Marker Wadden wordt op een afstand van ongeveer vier kilometer vanaf de Houtribdijk aangelegd, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Op de eilanden komt een landschap met slikken, rietvelden en stukken open water die rijk zijn.  

Meer info: Natuurmonumenten.nl

Locatie