Ontwikkelingslocatie

Ontwikkeling: vispassage Markermeer

Er wordt een vispassage gerealiseerd langs het Markermeer. Deze passage is nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren. 

Als gevolg van inpoldering zijn veel binnenwateren onbereikbaar geworden en krijgen vissen het steeds moeilijker om hun levenscyclus te voltooien. Door de aanleg van een vispassage bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes weer hersteld.

 

Locatie