Dieren spotten in Oostvaardersplassen Almere

In Oostvaardersplassen Almere kun je talloze dieren spotten. Deze unieke locatie in Nederland staat bekend als een echt vogelparadijs. Ook leven hier kuddes grote grazers.

Moerasgebied voor vogels

bij toeval ontstaan

Ruim 50 jaar geleden is de Oostvaardersplassen per toeval ontstaan. Toen in 1968 Zuidelijk Flevoland was drooggelegd bleef een laag nat deel ongebruikt. De natuur greep haar kans en zo ontstond de Oostvaardersplassen. Dit uitgebreide moerasgebied trok al snel ganzen, lepelaars en aalscholvers aan. Ook werd het een belangrijke halte op de vogeltrekroute van het hoge noorden richting Afrika. De rietvlaktes, ruige graslanden, plassen en bosrijke gebieden aan de randen vormen samen een natuurgebied van internationale betekenis voor broed – en trekvogels. Vogelsoorten die niet eerder in Nederland broedden hebben het gebied in de loop van de jaren ontdekt en hebben zich over de rest van Nederland verspreid. Sinds 2006 broedt zelfs de Zeearend in de Oostvaardersplassen.

Vogelparadijs

welke vogel spot jij?

De Oostvaardersplassen is inmiddels een internationaal bekend vogelparadijs. Het gebied is rijk aan roofvogels zoals de zeearend, torenvalk, buizerd, bruine kiekendief en smelleken. Vrijwel nergens kun je op 1 dag zoveel soorten zien. Je kunt hier ook de volgende vogels spotten: baardmannetjes, kluten, cetti’s zangers, witgatjes, kemphanen, klapeksters, ijsvogels en brand- en grauwe ganzen.

 

Dieren ontdekken in het uitgestrekte gebied

Vanuit Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders kijk je uit over het uitgestrekte gebied. Op de eerste verdieping zijn verrekijkers te vinden om de vogels en andere dieren mee te spotten. Ook kun je vanuit het kraaiennest bovenin het gebouw kijken naar de prachtige dieren in het gebied. Je kunt ook een klein stuk lopen naar de Jan van de Boschheuvel. Dit is een van de mooiste plekken om te genieten van het uitzicht over de Oostvaardersplassen in Almere. Als je geluk hebt spot je ook een aantal dieren!

Grote grazers

heckrunderen, konikpaarden en edelherten

Dit vogelrijke moerasgebied kan bestaan met behulp van grote grazers zoals heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Met hun gegraas houden zij de graslanden op een natuurlijke manier open voor de vogels die hier leven en broeden.