Verhaal Leanne Eenink

Op woensdag 24 mei 2023 viert jong en oud de Dag van het Nationaal Park. Onder het motto ‘Voortbouwen op onze wortels’ delen we de inspirerende verhalen van mensen binnen de nationale parken. Een drieluik van portretten onthult hun unieke band met het park. In de nationale parken zijn drie individuen geportretteerd, elk met hun eigen, unieke verhaal. Zo ook in Nationaal Park Nieuw Land. Het verhaal van Leanne Eenink lees je hieronder.

 

Leanne is ecoloog bij Het Flevo-landschap (partner van Nationaal Park Nieuw Land) en maakt beheerplannen voor ruim 30 natuurgebieden in Flevoland. Wat dat betekent?  “In deze beheerplannen evalueren we doelstellingen voor een gebied en stellen we nieuwe doelen vast voor de komende jaren met bijpassende maatregelen. In Nationaal Park Nieuw Land is dat voor de Lepelaarplassen. Samen met mijn collega’s ga ik het veld in om te kijken hoe de natuur ervoor staat. Gaat alles goed? Of moeten we bijsturen? Vervolgens schrijf ik hiervoor dan een nieuw beheerplan.”

Leanne komt graag in het nationaal park: “Nationaal Park Nieuw Land is prachtig omdat het zo groot en divers is, met onder meer rietvelden, moeras en bos. Wanneer je bij de Lepelaarplassen op de Oostvaardersdijk staat, word je je ook bewust van de grootte ervan. Je kan dan ver over dit ruim vijftig jaar oude natuurgebied kijken. In elk jaargetijde is het de moeite waard om er naartoe te gaan. Er zijn veel water- en moerasvogels. De zeearend is hierin een van de toppredators. Er broedt al meerdere jaren een paar in de Lepelaarplassen. Het vorige nest is tijdens een storm uit de boom gewaaid. Dit jaar zijn ze begonnen met een nieuw nest op een andere plek: bij een aalscholverkolonie. Het nest van de zeearend is zo groot dat het zelfs zonder verrekijker zichtbaar is vanaf de dijk. Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe locatie van het zeearendnest voor effect heeft op de aalscholverkolonie. Ik kan mij voorstellen dat de aalscholvers hun nieuwe buren niet zo prettig vinden en dat de kolonie zich mogelijk gaat verplaatsen.”

Observatiepunten
“Vanaf de observatiepunten is er een goed zicht op steeds een ander stuk van de natte graslanden. Hier zie je bijvoorbeeld veel steltlopers, weidevogels en andere moeras- en watervogels. De bontbekplevier, tureluur, grutto en zomertaling zijn enkele voorbeelden van de vele soorten die hier broeden. Bij de Grote plas in het bos staat een vogelkijkhut waar je goed over de plas kan kijken naar vogels op de nieuwe eilanden en in de plas. Je ziet op ieder punt wat anders. Dat maakt het leuk om ze allemaal langs te gaan.”

Vogeleilanden
“In 2021 hebben we nieuwe vogeleilanden gecreëerd in de door bos omgeven Grote plas. Het oude eiland was door de golfafslag in de loop der jaren bijna verdwenen. Er zijn nieuwe eilanden gemaakt van wilgentenen, gevlochten in een soort raamwerk. De tussenruimtes zijn gevuld met grond uit de plas. De twee nieuwe eilanden zijn samen tien keer groter dan wat er resteerde van het oude eiland. Daarnaast is het oude eilandrestant weer verstevigd en hersteld. Tot 2005 hebben er lepelaars in de Lepelaarplassen gebroed, vandaar ook de naam. Jammer genoeg zijn ze na 2005 niet meer teruggekomen. Tót dit herstelproject. Vlak na afronding zijn er weer lepelaars gezien in de Lepelaarplassen. We hopen dat de nieuwe eilanden hen zo goed gaan bevallen dat ze hier in de toekomst ook weer broeden.”

Verwonder je!
Wat ik zou willen doorgeven aan volgende generaties? “Geniet van de natuur en laat je verwonderen! Koester de natuur die er is, en ga hier voorzichtig en liefdevol mee om. In mijn toekomstdroom is het Nationaal Park Nieuw Land één groot en divers geheel waar natuur, de stad en de landbouwgebieden eromheen met elkaar verweven zijn. Een nationaal park met hoge natuurkwaliteit waar plant en dier kunnen floreren.”

De andere verhalen