Visbemonstering op Marker Wadden - Studentenonderzoek

Wageningen Marine Research is in april 2024 begonnen aan een nieuw seizoen visbemonstering op Marker Wadden. Hier wordt de werking van het aquatische ecosysteem op de eilanden gemonitord. Een viertal studenten van de WUR en de UvA breiden dit jaar de onderzoekslijn uit met diverse onderzoeken. Op deze manier vormt zich een beter beeld van de eilandengroep. De studenten bloggen over hun onderzoek.

 

Beschikbaarheid van de prooi

Hymke Meijer onderzoekt de visstand en de ontwikkelingen hierin. Daarnaast onderzoekt ze hoe dit het voedselaanbod voor de visetende vogels bepaalt. 

Om dit te kunnen onderzoeken zetten zij fuiken in het water. Met een flowmeter kunnen zij de stroming en de watertemperatuur meten. Bij het legen van de fuik troffen zij een bittervoorn aan. Dit is een nieuwe soort voor Marker Wadden. De bittervoorn komt veel voor in plantrijke oeverzones, waardoor deze soort al een tijdje verwacht werd. Daarnaast zijn er twee vissenlarven gevonden. De larven zijn meegenomen voor nader onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gaat om larven van de driedoornige stekelbaars. 

Na een aantal monsters is er weer een nieuwe vissoort ontdekt op Marker Wadden! De tiendoornige stekelbaars. Deze vissoort komt vooral voor in stilstaand water. 

Lees het blog

Ruimtelijke verspreiding

Rosa Kuiken houdt zich bezig met onderzoek over de ruimtelijke verspreiding van vis in het Ijsselmeer en Markermeer. Om dit onderzoek te kunnen doen moet zij fuiken uitzetten. In de fuiken zijn duizenden driedoornige stekelbaarsen gezwonnen. Om deze vissen te tellen maken zij gebruik van een turfen in de diverse lengtes. De vissen verdwijnen daarna weer in het water. 

Lees het blog

DNA technieken

Cédulie Chapot doet onderzoek naar het gebruik van DNA-metabarcoding-technieken bij het identificeren van vislarven. 
Het blog van Cédulie Chapot volgt. 

 

Bodemfauna

Gijs van Beilen houdt zich bezig met de bodemfauna en hoe dit invloed heeft op het voedselaanbod voor vissen.|
Het blog van Gijs volgt. 

 

Andere interessante onderzoeken