Zenders onthullen hoe kluten, lepelaars en visdieven Nieuw Land gebruiken - Jan en Camilla doen onderzoek in meerdere gebieden van Nieuw Land

Pionieren, daar staat Flevoland om bekend. De eerste bewoners van de Flevopolder gingen de uitdaging aan om het onontgonnen land te ontwikkelen en er een leven op te bouwen. Pioniersvogelsoorten, zoals de kluut en de visdief, doen hetzelfde op Marker Wadden. Ze zijn er als eerste bij om te broeden wanneer er nieuwe, kale grond beschikbaar komt. Maar hoe gebruiken deze dieren verschillende gebieden binnen het Nationaal Park Nieuw Land? Onder andere door de vogels een piepklein rugzakje met een zender om te doen, proberen ecologen Camilla Dreef en Jan van der Winden erachter te komen.

 

Jan en Camilla, verbonden aan het Lowland Ecology Network, onderzoeken niet één, maar meerdere gebieden binnen het Nationaal Park. Om specifieke informatie te kunnen verkrijgen, kozen ze drie ‘indicator’-vogelsoorten: de visdief, de lepelaar en de kluut. Jan: ‘De visdief geeft ons inzicht in zowel de broedgebieden als het open water, zoals het IJsselmeer. Zij vangen visjes op het open water en door te onderzoeken waar ze dit doen, kunnen we beoordelen hoe productief dit ecosysteem is en of er voldoende vis aanwezig is. De kluut geeft ons informatie over Marker Wadden als broed- en voedselgebied. Deze vogels, inclusief hun kuikens, zoeken naar klein dierlijk voedsel in de slikvlaktes en geven ons inzicht in de kwaliteit van het gebied. De lepelaars pendelen tussen verschillende gebieden, waarbij ze broeden op één plek en vervolgens andere gebieden gebruiken om vis te vangen in ondiep water. Deze drie soorten samen geven ons een goed overzicht van het gebruik van de verschillende gebieden en landschapstypen in Nationaal Park Nieuw Land.’

Het is niet zozeer dat één gebied altijd het beste is, maar dat het netwerk van gebieden de vogels de flexibiliteit geeft om zich aan te passen aan veranderingen.

Wat voeren ze uit?

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek gebeurt met zenders. Camilla vertelt: ‘Met behulp van de zenders kunnen we de vogels in realtime volgen. Oftewel: we kunnen zien wat ze allemaal uitvoeren als wij weer naar huis zijn. We kunnen lepelaars volgen terwijl ze 's nachts voedsel zoeken en zien hoe ze van de ene locatie naar de andere vliegen. Ook volgen we visdieven die hun voedsel op open water zoeken en Marker Wadden verlaten. We kunnen met camera’s zien welke visjes naar hun nesten brengen. De zenders die we gebruiken zijn als kleine rugzakjes voor de vogels. Ze zijn heel licht en veroorzaken minimale hinder. Ze kunnen nog steeds normaal eten, broeden, vliegen en andere natuurlijke gedragingen vertonen, terwijl ze ons ondertussen voorzien van waardevolle informatie over hun verplaatsingen.’

 

Nationale parken zijn essentieel

De vogelonderzoekers werken samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen Marine Research en Deltares, die gegevens over het voedselaanbod en de omgeving verzamelen. Jan: ‘We deden al interessante ontdekkingen door te kijken naar de verbondenheid tussen verschillende gebieden. Jan: ‘We merken dat de kluut, een vogel die lokaal voedsel zoekt, toch van Marker Wadden naar Oostvaardersplassen vliegt om eten te vinden. Dit is opmerkelijk omdat het ons laat zien dat de vogels deze gebieden op verschillende manieren benutten. Soms gebruiken ze Marker Wadden als voedselgebied, terwijl ze andere keren juist meer naar de Oostvaardersplassen gaan. Soms zien we zelfs grote verschillen binnen één jaar, waarbij de vogels hun gedrag aanpassen aan de omstandigheden.

Camilla voegt toe: ‘Het is fascinerend om te zien hoe de vogels verschillende gebieden benutten. De ene lepelaar zit altijd in hetzelfde plasje te vissen. De andere blijft maar naar verschillende plekken gaan. Maar welke het “beter” doet dat is natuurlijk de vraag. Het wijst erop dat de variatie essentieel is voor hun overleving. Het is niet zozeer dat één gebied altijd het beste is, maar dat het netwerk van gebieden de vogels de flexibiliteit geeft om zich aan te passen aan veranderingen. Nationaal Park Nieuw Land is bijzonder vanwege de grote zoetwaterecosystemen, terwijl veel andere broedgebieden vaak omgeven zijn door zout of brak water. Bovendien is het opvallend dat vogels tijdens hun trek naar Afrika vooral in nationale parken stoppen, wat aangeeft dat in deze gebieden cruciale rust- en voedselplekken resteren. Dit benadrukt het belang van nationale parken, niet alleen lokaal, maar ook op internationaal niveau. Kortom, onze ontdekkingen laten zien dat het netwerk van verschillende gebieden en habitats essentieel is voor de vogels.’

 

 

Waar zijn ze?

Jan en Camilla vinden het geweldig om informatie te delen over hun onderzoek met andere vogel- en natuurliefhebbers. De lepelaars en kluten kun je 'live' volgen doordat hun zenders signalen naar het mobiele netwerk uitzenden. Wil je zien waar de vogels uithangen? nationaalparknieuwland.nl/vogelsvolgen

Volg de vogels

Andere interessante onderzoeken