Nieuws

Het laatste nieuws rondom Nationaal Park Nieuw Land

14-3-2019: Realisatie ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stap dichterbij

Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland werken samen aan de realisatie van ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’. De poort wordt een van de entreegebieden van Nationaal Park Nieuw Land en bevindt zich in het Hollandse Hout. Om deze poort te realiseren tekenden de partners op 13 maart 2019 een convenant waarin staat hoe zij samenwerken, waar aan, en met welk budget. Lees verder. 

28-02-2019: Flevoland presenteert toekomstplannen voor Nationaal Park Nieuw Land

Provinciale Staten van Flevoland hebben de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land op 27 februari 2019 vastgesteld. Francine Houben van bureau Mecanoo is de auteur van de visie. Lees verder. 

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders in Almere is de perfecte plek om een ontdekkingstocht naar de Oostvaardersplassen te beginnen.

15-10-2018 Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’

De moerasreset Oostvaardersplassen is officieel gestart. Gedeputeerde Harold Hofstra haalde, samen met Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland, 15 oktober 2018 de eerste emmer water uit het moeras. Lees verder.

01-10-2018: Status nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft tijdens een bijeenkomst bij provincie Flevoland bekendgemaakt dat zij de status van nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land.  Lees verder.