Nieuws

Het laatste nieuws rondom Nationaal Park Nieuw Land

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders in Almere is de perfecte plek om een ontdekkingstocht naar de Oostvaardersplassen te beginnen.

15-10-2018 Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’

De moerasreset Oostvaardersplassen is officieel gestart. Gedeputeerde Harold Hofstra haalde, samen met Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland, 15 oktober 2018 de eerste emmer water uit het moeras. Lees verder.

01-10-2018: Status nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft tijdens een bijeenkomst bij provincie Flevoland bekendgemaakt dat zij de status van nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land.  Lees verder. 

IJsvogel met vis in de bek met opspattend water Lepelaarplassen

22-3-2018: Aanvraag status Nationaal Park bij ministerie van LNV

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland heeft bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend voor de status van Nationaal Park. De aanvraag betreft ‘Nieuw Land’. Lees verder.  

08-09-2018: Marker Wadden opengesteld voor publiek

Op zaterdag 8 september 2018 werd het eerste eiland van de Marker Wadden geopend voor het publiek. Lees verder.