Marker Wadden eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland

Op Marker Wadden, het nieuwste stukje Nederland, is een geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting gebouwd. Gedeputeerde Michiel Rijsberman was bij de feestelijke opening op 2 juli. De nederzetting is een mooie toevoeging voor de natuurbeleving in Nationaal Park Nieuw Land. 

Zelfvoorzienend én duurzaam
Bij de aanleg van de nederzetting is vooral de mix van zelfvoorzienende en duurzame voorzieningen uniek. Elektriciteit wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen en als reservebron een slapende windmolen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off grid eiland van Nederland. Ook bij de bouw en inrichting van de gebouwen staat duurzaamheid voorop.  

De nederzetting
De nederzetting bestaat uit hoogwaardige architectonische gebouwen voor beheer en toezicht, onderzoek door natuuronderzoekers, opvang van bezoekers en vier eilandhuisjes voor de recreatieve verhuur. De houten gebouwen zijn gebouwd met hout uit eigen bossen van Natuurmonumenten en zijn grotendeels elders al gebouwd en op transport gezet, zodat er zo min mogelijk verstoring is geweest van de natuur ter plekke. De omvang van de bebouwing van het eiland is beperkt en bedraagt niet meer dan 0.1% van de oppervlakte van de natuureilanden Marker Wadden. De nederzetting ligt op het Haveneiland, het enige van de vijf natuureilanden dat toegankelijk is voor publiek. De andere eilanden zijn natuurgebied.

Marker Wadden
De eilanden zijn in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat aangelegd door Boskalis met zand, klei, veen en slib uit het Markermeer, bouwen met slib is een wereldprimeur. De natuurlijke oevers dragen bij aan verbetering van de waterkwaliteit van het meer en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het is een natuurlijk paradijs voor vogels, vissen, insecten en planten en inmiddels ook een unieke recreatiebestemming in het hart van Nederland. Michiel Rijsberman: “Marker Wadden, het jongste stukje Nederland en onderdeel van het nieuwste nationaal park in ons land. De Marker Wadden zijn door mensenhanden tot een uniek natuurgebied gemaakt. Dat zegt iets over onze kennis, kunde en de wil om bij te dragen aan de natuur en het herstel ervan. Hierdoor laat de natuur op de Marker Wadden haar waardevolle plek in de samenleving zien.”

LEADER
De eilandengroep Marker Wadden zijn van onderop ontstaan en zullen ook voor een groot deel vanuit de samenleving worden beheerd, dit geldt ook voor de nederzetting. Met deze ontwikkeling van onderop en vanuit de samenleving, past de nederzetting perfect bij de doelstelling van het LEADER programma. Het project stimuleert sociale cohesie en  het geeft een positieve impuls aan recreatieve mogelijkheden in het buitenstedelijk gebied. De financiële bijdrage van €500.000,- is voor de helft afkomstig vanuit Europa. Daarnaast wordt er €50.000 als cofinanciering bijgedragen door de gemeente Lelystad en €200.000 door de provincie Flevoland.

Steun
Natuurmonumenten is belangrijkste financier van de nederzetting op Marker Wadden. Dankzij bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Boskalis, het Gieskes-Strijbis Fonds (veldstation voor onderzoekers) en een subsidie vanuit Leader met bijdrage van provincie Flevoland en gemeente Lelystad is de nederzetting  gebouwd. IKEA, Forbo Flooring en Cellnex hebben de inrichting en de straalverbinding helpen te realiseren. Landal Green Parks verzorgt de verhuur van de vier eilandhuisjes, 100% van de verhuuropbrengsten komt ten goede aan Marker Wadden.