Oostvaardersplassen Lelystad

Ga op pad

De Oostvaardersplassen is een bijzonder moerasgebied tussen Almere en Lelystad. Hier leven duizenden ganzen en watervogels,
Heckrunderen, konikpaarden, edelherten en vossen. Start een mooie wandel- of fietstocht vanuit het Buitencentrum Oostvaardersplassen, 
het startpunt voor een ontdekkingsreis door de Oostvaardersplassen. Er starten verschillende wandel- en fietsroutes, tal van excursies en andere activiteiten.

In het bezoekerscentrum kun je terecht voor een hapje en een drankje en genieten van een wijds uitzicht over de plassen vanaf het terras.
Het centrum beschikt over een infobalie, winkel en een film- en vergaderzaal. De filmzaal is beschikbaar voor vergaderingen, trainingen en workshops (voor 10-20 personen).

Over de Oostvaardersplassen

De geschiedenis van de Oostvaardersplassen is bijzonder. Toen in 1968 de Flevopolder was drooggemalen, bleef dit natte deel ongebruikt. De natuur greep haar kans en er ontstond een moeras met plassen, rietvelden en wilgenbossen. Het rietmoeras werd in korte tijd een verblijfplaats voor vele, vaak bijzondere vogelsoorten. Als broedgebied, schuilgebied of om voedsel te zoeken.

Het natuurgebied Oostvaardersplassen Lelystad is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Samen met Staatsbosbeheer en provincie Flevoland gaan we dit gebied aantrekkelijker maken. Zo leggen we slenken (watergeulen) aan en komen er steigers en bruggen. En we gaan aan de slag met nieuwe en verbeterde wandel- , fiets- en ruiterpaden, bewegwijzering en een ontvangstplek met parkeerplaatsen. 

Met het project Oostvaardersoevers willen zeven regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen.

Vogelboulevard

Oostvaardersplassen staan inmiddels internationaal bekend als een vogelparadijs. De dijken rond het gebied zijn echte ‘vogelboulevards’. Bijna de helft van de Noordwest-Europese populatie grauwe ganzen komt naar de Oostvaardersplassen om te ruien. Sommigen blijven om te broeden. Het is ook een van de belangrijkste broedgebieden voor lepelaars in West-Europa en het thuis van een van de grootste aalscholverkolonies. De Oostvaardersplassen is ook rijk aan roofvogels. Vrijwel nergens kunnen op één dag zoveel soorten worden gezien. En in 2006 hadden de Oostvaardersplassen een primeur met de eerste broedende zeearend in ons land sinds lange tijd.

  • De grote grazers

    Kenmerkend voor de Oostvaardersplassen – naast de vele vogels - zijn de grote grazers. De kuddes edelherten, konikpaarden en heckrunderen zijn niet te missen op een wandeling door de vlaktes! Ze spelen een sleutelrol in de dynamiek van het gebied. Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open. De konikpaarden grazen het halfdroge landschap open, en de edelherten houden het struikgewas in toom.

Lekker actief - De mooiste wandel- en fietsroutes